Privacy

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In deze verklaring wordt weergegeven hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken
VV Trias verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, omdat u gebruik maakt van onze diensten. Een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Pasfoto
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op een van onze foto’s op de website staat gepubliceerd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan indienen via secretariaat@vvtrias.nl.

Waarom we persoonsgegevens nodig hebben
VV Trias verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het voeren van de ledenadministratie
 • Het inschrijven als lid bij de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo)
 • Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
 • Het informeren over de (sport)activiteiten

Bewaren van persoonsgegevens
VV Trias zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens
VV Trias deelt uw persoonsgegevens (naam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van onze vereniging voor contactmomenten. VV Trias deelt uw persoonsgegevens nooit met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

In kaart brengen websitebezoek
VV Trias gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@vvtrias.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw Burgerservicenummer (BSN) af te schermen. VV Trias zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens
VV Trias treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, publicatie, ongeautoriseerde toegang en onrechtmatige verwerking. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de voor hen noodzakelijke informatie.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website van VV Trias kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van onze vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
VV Trias past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op onze website zal steeds de meest recente versie van de Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw contactgegevens of deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen via secretariaat@vvtrias.nl.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via secretariaat@vvtrias.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.